Tento web používá soubory cookies V pořádku Další informace
Binokuláry
Puškohledy
Spektivy
Příslušenství

lepší 
pohled 
na
svět

Pozorování přírody
Myslivost a lov
Taktická střelba
Vyberte oblast zájmu
Pozorování přírody
Pozorujte přírodu
v úžasných detailech
Více
Myslivost a lov
Když je lov vášní Více
Taktická střelba
Každý zásah
se počítá
Více
LOGO

Oficiální český eshop Meopta s příslušenstvím

 0

Celkem

0 Kč

Váš košík je prázdný

Servis a Podpora

Záruční podmínky

Záruční podmínky pro vybraný sortiment sportovní optiky Meopta

Platné pro výrobky zakoupené od 1.1.2021

Děkujeme Vám za důvěru ve značku Meopta a vítáme Vás v rodině jejich uživatelů!

Na Vámi zakoupený výrobek ze sortimentu sportovní optiky poskytujeme základní nebo rozšířenou záruku podle tabulky uvedené níže. Rozšířenou záruku Meopta je možné získat pouze v případě, že Váš výrobek zaregistrujete do 30 dnů ode dne koupě a to online na www.meoptasportsoptics.com (dále jen “řádná registrace”).

Pokud se na Vašem výrobku po tuto dobu projeví materiálová či výrobní vada, Meopta - optika, s.r.o. Vám provede bezplatný servis nebo výrobek vymění za nový. V případě, že Vámi oprávněně reklamovaný výrobek již není v produkci a oprava není možná, vyhrazuje si Meopta - optika, s.r.o. právo vyměnit jej za technicky nejbližší výrobek z aktuálního sortimentu sportovní optiky.

Při uplatnění reklamace v rámci základní záruky je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem nebo doklad o zaplacení výrobku. Při uplatnění reklamace v rámci rozšířené záruky je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem nebo doklad o zaplacení a zároveň je třeba předložit certifikát rozšířené záruky. Datum koupě na záručním listu nebo dokladu o zaplacení se musí shodovat s datem koupě uvedeném na certifikátu rozšířené záruky. Bez těchto dokladů není možné záruku uplatnit!

V případě závady Vašeho výrobku Meopta kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupil, nejbližšího autorizovaného distributora (jejich seznam lze nalézt na www.meoptasportsoptics.com) nebo přímo společnost Meopta - optika, s.r.o. Po předání výrobku k reklamačnímu řízení bude tento postoupen expertíze, která určí oprávněnost reklamace. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní přístroje.

Na jakýkoliv výrobek ze sortimentu sportovní optiky Meopta zakoupený v USA je poskytována záruka přímo společností Meopta U.S.A. V případě záručního a pozáručního servisu se obracejte přímo na oddělení péče o zákazníky:
Meopta U.S.A. Inc. - 7826 Photonics Drive - Trinity, FL, 34655 - U.S.A., tel: 800-828-8928; email: customerservice@meopta.com

Prodloužená i standardní záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při řádném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením, nerespektováním návodu k použití, neodbornými úpravami či opravami výrobku, které neprovedl autorizovaný servis Meopta a na případy opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené běžným používáním.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál spojený s výrobkem např. baterie, gumové krytky, popruhy. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly používány pro výkon povolání bezpečnostních a ozbrojených složek. Rozšířená záruka se nevztahuje na výrobky s jinou než I. jakostí.

Záruční podmínky Meopta neomezují záruku, která je spotřebiteli přiznána zákonem země, kde byl výrobek zakoupen.

Na výrobek se nevztahují žádné jiné záruky. Jakýkoliv následný prodej tohoto výrobku podléhá lokálním exportním nařízením. Meopta - optika, s.r.o. neakceptuje ani neautorizuje jakýkoliv protiprávní export / import tohoto výrobku.

Seznam výrobků a jejich záruční lhůty ke stažení


...